PONUDA

Komponente i žarulje

I najkvalitetniji sustavi rasvjete zahtijevaju povremeno održavanje ili čak popravak i servisiranje. Da bi to bilo moguće potrebno je osigurati kvalitetne komponente i rezervne dijelove, prigušnice, sijalice, propaljivače, drivere, senzore itd. U našoj ponudi zastupljene su komponente renomiranih europskih, ali i svjetskih proizvođača koje garantiraju dug i kvalitetan eksploatacijski period i vrhunske tehničke karakteristike tokom cijelog svog radnog vijeka. 

Naša ponuda