PONUDA

Cestovna i javna

Cestovna i javna rasvjeta mora osigurati siguran promet ljudi i vozila noću kroz urbane površine te svjetlom istaknuti ambijentalnost prostora, ali tako da to ne ide na štetu sigurnosti prometa, kao i da ne uzrokuje svjetlosno zagađenje.

Javne površine zahtijevaju kvalitetnu osvjetljenost kako iz sigurnosnih, tako i iz amijentalno dekorativnih razloga

Osvjetljenje cesta predstavlja važnu sigurnosnu značajku, jer prometnice su površine na kojima je vidljivost od presudnog značaja za sigurnost. Kvalitetno riješena cestovna rasvjeta omogućava vozačima, ali i svim ostalim sudionicima u prometu, rano uočavanje svih prepreka i potencijalnih opasnosti, te im na taj način omogućava da pravovremeno reagiraju.

Javne površine zahtijevaju kvalitetnu osvjetljenost kako iz sigurnosnih, tako i iz amijentalno dekorativnih razloga. Pošto je riječ o velikim površinama, sa velikim brojem instaliranih svjetiljki, jako je bitna njihova energetska efikasnost, dodatne mogućnosti regulacije, ali i velika trajnost i minimalni troškovi održavanja. Također, posljednih godina povećana pozornost se poklanja i smanjenju svjetlosnog zagađenja.

Rastući trend je zamjena postojećih sustava cestovne rasvjete novim, LED sustavima visokih performansi i sa velikim mogućnostima dodatnog upravljanja. U suradnji sa vodećim europskim, ali i svjetskim proizvođačima, u mogućnosti smo odgovoriti i najzahtjevnijim svjetlotehničkim i funkcionalnim izazovima koje i najkompleksniji projekti javne i cestovne rasvjete sa sobom donose. 

Naša ponuda